Rozvrh hodín

Rozvrh hodín

Veľká sála

Viac o lekciách sa dovzvieš po kliku na lekciu

Malá sála

Viac o lekciách sa dovzvieš po kliku na lekciu

DVK – detská tanečná zložka, vekovo od 6 do 11 rokov

JVK – juniorská tanečná zložka, vekovo od 12 do 15 rokov

HVK – dospelá tanečná zložka, vekovo od 15 do X rokov

A/B/C – označenie podľa pokročilosti v skupinách