Rozvrh hodín

Rozvrh hodín

Veľká sála

Vzhľadom k situácií sú určité tréningy skrátené o 15 minút.

Malá sála

Vzhľadom k situácií sú určité tréningy skrátené o 15 minút.

DVK – detská tanečná zložka, vekovo od 5 do 11 rokov

JVK – juniorská tanečná zložka, vekovo od 12 do 15 rokov

HVK – dospelá tanečná zložka, vekovo od 16 do X rokov

A/B/C – označenie pokročilosti v skupinách