Streda

Veľká sála

Deti Deti
-
Pokročilí

Juniori Juniori
-
Začiatočníci

Dospelí Dospelí
-
Pokročilí